תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

 טריידר אקספרס דילס בע”מ, מרחוב הגיבור האלמוני 14 ת”א. (“החברה”) מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט אשר כתובתו: www.cirva.co.il  (“האתר“).

האתר הקהילות מטופלים הוקם על ידי החברה ומיועד עבורכם קהל המשתמשים והרוכשים אשר מעוניינים להיות חלק ממועדון ייעודי ואקסקלוסיבי  המביא בשורה לכם מטופלים ומהווה במה עבורכם ולמענכם. כמו כן, ניתן למצוא באתר מידע שמשותף ומעולה ע”י המטופלים, וכן מגוון מאמרים מקצועיים (“התכנים”).

המידע המופיע באתר מיועד להרחבת הידע האישי בתחום הטיפול ושימוש ,כך שתוכלו להיות שותפים פעילים בשמירה על בריאותכם ותחזוקתה, אולם המידע אינו מתיימר להיות ואינו מהווה תחליף להנחיה רפואית , חוות דעת רפואית, התייעצות עם רופא מומחה או אבחון או טיפול שנעשה על ידי רופא מוסמך. המידע הינו מידע סובייקטיבי שרובו ככולו נכתב ע”י מטופלים וביחס לבעיה שלהם ואיך שהם מתמודדים אל מול מחלה כזו או אחרת.

המידע באתר, כמקובל בתחום הרפואה, הינו תלוי נסיבות ועובדות של כל מקרה ומקרה ולכן יש להתייחס אליו במידת הזהירות הנדרשת.

כל החלטה בנוגע לבריאותכם ולטיפול המתאים צריכה להיעשות באמצעות ייעוץ עם רופא מוסמך.

באחריותך לספק לבית המרקחת או בית העסק מרשם ורישיון רפואי מתאים ועדכני במסגרת כל הרכישה ע”פ כל דין. אין באמור באתר ו/או בוואוצ’רים (שוברים) ו/או בפרסומים באתר כדי להוות “הצעה” כהגדרת בחוק ו/או בדין, אלא הזמנה להציע הצעות בלבד וכפופה להיתרים ו/או רשיונות על פי הנסיבות של כל מקרה לגופו.  

 

 1. כללי:
  • הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, החברה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
  • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  • הגלישה באתר מותרת בכל גיל. החברות במועדון מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.
  • במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
  • במידה ואינך מסכים להיות מחוייב על ידי התקנון, אנא הימנע מלעשות כל שימוש באתר.
 2. הגלישה באתר:
  • הגלישה באתר והעיון בו דורשים הרשמה, ואינם פתוחים לכל גולש אשר אינו חבר מועדון באחת מהמעמדות (חברות מועדון וחברות מועדון בתשלום). בעתיד החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או/ו להוסיף מעמדות וחברויות.
  • בעת השארת פרטיך באתר תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באתר.
  • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לרשום אותך כחבר מועדון, מה שלא יאפשר לך לגלוש באתר ולהנות מההטבות שהוא מספק.
  • החברה לא תעשה בפרטים שנמסרו על ידך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
  • השארת פרטיך באתר כוללת, בין היתר, הסכמתך לקבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים לחברי המועדון.
  • החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
  • החברה רשאית למנוע מכל חבר מועדון שימוש באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לחסום גישה לאתר בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • אם בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר נמסרו על ידך במתכוון פרטים שגויים;
   • במקרה שעשית או אפשרת לאחר לעשות שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   • אם הופרו תנאי תקנון זה;
   • במקרה שעשית שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
   • אם נעשתה על ידך כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

 

 

 

 1. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
 • בעצם השארת פרטיך באתר הינך מודע לכך שהצטרפת לרשימת הדיוור של האתר, והינך מאשר שימוש בפרטיך לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שתבצע החברה באתר מעת לעת.
 • בעצם השארת פרטיך כאמור אתה מודע לכך שהוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן חלות.
 • ידוע לך שאין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים.
 • בעת השארת הפרטים אתה מתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים הנך נדרש לעדכנם באתר.
 • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא תוכל לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
 • החברה לא תעשה שימוש בפרטים שנמסרו על ידך, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
 • השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים לחברי המועדון.
 • אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתך למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”).
 • מובהר כי באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא”ל לאתר. כל עוד לא הסרת את עצמך מרשימת הדיוור כאמור, רשאית החברה, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר אליך דיוור ישיר כאמור.
 • אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.
 • הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לך כמות שהוא (IS-AS), ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 1. רישום כחבר מועדון:
  • ניתן להירשם למועדון ישירות דרך האתר בצורה דיגיטלית בבחירת אחת החבילות.
  • דמי החברות במועדון יצויינו לגולש המעוניין להיות חבר מועדון בעמוד הרכישה הדיגיטלי או/ו במהלך השיחה הטלפונית. ניתן יהיה לשדרג את מעמד החברות (מחבר מועדון לחבר בתשלום וכך הלאה) בכל עת על ידי בחירת חבילה חדשה באתר וביצוע תשלום עבור קבלת נקודות למימוש כחבר משלם כאמור (לא כולל חברי VIP).
  • כחבר מועדון בתשלום תהיה זכאי לנקודות שיקבעו מעת לעת אשר יתורגמו למימוש עבור מספר הטבות הכוללות, וואוצ’רים (שוברים) הכוללים הנחות (מוגבלות בזמן ובמספר הפעמים בהם ניתן להשתמש – תלוי בחבר מועדון (חברות מועדון בתשלום או אחר), הטבות והנחות ברכישות המוצרים בבתי מרקחת ובבית העסק שונים (אחוז ההנחה ויכולת לשימוש חוזר תלוי במעמד החברות במועדון, קרי חבר מועדון רגיל, חבר זהב וכדומה), ההטבות ימומשו ע”י נקודות שיקראו נקודות מועדון שנתנו בהתאם לחברות כמו כן, יהיה ניתן לצבור נקודות שונות שנקראות נקודות מעורבות בעלות ערך סטטוס(מעמד) באתר אשר יקבע בהמשך במסגרת פעילויות שונות ומגוונות כפי שתגדיר החברה מעת לעת, ככל שתצברו יותר נקודות תוכלו ליהנות מהטבות ייעודיות בעבור מוצרים ברכישה הבאה שלכם ואף ניתן לצבור מספיק נקודות שיסיעו לכם לעבור למעמד הבא (כל עוד לא מדובר על חבר VIP). נקודות שמגיעות עם חברות המועדון הינן בעלות יחס שונה מנקודות מעורבות ומטרתן 1. מעמד באתר 2. הטבות ייחודיות בעתיד 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מודל נקודות המעורבות ע”פ שיקול דעתה הבלעדי.
  • כחבר מועדון תקבל ממשק משתמש לחשבון פרופיל משתמש בו תוכל לראות מעת לעת את כמות הנקודות שצברת ומידע נוסף שהחברה תבחר להעביר אליך על פי שיקול דעתה במסגרת החברות שלך במועדון.
  • כחבר מועדון תוכל להשתתף ולהנפיק שוברים לטובת רכישות ישירות, מכירות קבוצתיות או מכירות עם הנחה. במכירות קבוצתיות, המכירה תתבצע ע”פ תנאי המבצע אשר יפורסמו על גבי עמוד הרכישה, לרוב, מכירות קבוצתיות מוגבלות בזמן, בכמות, באופן ומקום מימוש ויוצאות בפועל בהגעה לכמות משתתפים מינימאלית.  על פי תנאי המבצע הרלוונטי. על אף האמור,  החברה שומרת לעצמה את הזכות להוציא מכירה קבוצתית לפועל גם במידה והמינימום לא הגיע לסף. כמו כן, במידה ומכירה לא תגיע לכדי ביצוע, הנקודות שיועדו עבור השוברים יוחזרו למבקש השובר.
  • דמי החבר המופיעים בדפי האתר עשויים להשתנות מעת לעת על פי ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה.
  • שימוש בנקודות לצורך שמירת הטבות בבתי העסק ולהוצאת שובר תתבצע ע”פ כמות הנקודות זכות שיש בחשבון. במידה ויהיו חסרות נקודות, יהיה ניתן להוסיף חבילות של נקודות מעת לעת ע”פ החבילות שהחברה תציע.
  • בעת רישומך כחבר מועדון באתר, הינך אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא שלך. החברה רשאית לאמת את הפרטים שהזנת לאחר ביצוע הרישום, והיא רשאית לבטל או להגביל את הרישום וחברותך במועדון בכל עת. במידה ובוצע רישום עבור חברות שבוטלה, החברה תחזיר את סכום הרישום לאותו אמצעי התשלום שהזנת באתר בעת רישומם בניכוי דמי שימוש והפקת שוברים.
  • אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין הרישום באתר, החברה תהא רשאית להשהות או להפסיק לאלתר את תהליך הרישום והיא רשאית לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לה עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתה של החברה. במידה והחברה תאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, הנך מתחייב לשפות את החברה בכל ההוצאות שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.
 2. שינוי וביטול רישום כחבר מועדון:
  • בקשה להחזר, שינוי או ביטול רישום כחבר מועדון תועבר לחברה באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
  • שינוי או ביטול רישום כחבר מועדון יתאפשרו בהחזר כספי בטווח זמן של עד 14 יום לאחר אישור החברות במועדון ובכפוף להחזר הוואוצ’רים (שוברים) שלא השתמשו בהם וביטול הנקודות ככל שיהיו.
  • בגין ביטול החברות כחבר מועדון יגבו דמי ביטול בגובה 5% מדמי החבר ששולמו בפועל או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).
  • אם השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מהרישום כחבר מועדון בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • שינוי או ביטול יאושרו לאחר שחבר המועדון יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
  • החזר כספי יעשה באמצעי התשלום שבו בנרשם חבר המועדון.
  • האמור לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 3. אחריות החברה:
  • אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה כלשהי ו/או אחריות לפעילויות של המוצרים המפורסמים בו או לחילופין המוצרים אשר במסגרת רכישתם מקבל חבר המועדון הנחות והטבות בבית העסק / בית המרקחת. החברה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לחבר המועדון כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר מוצגים על ידי החברה או לחילופין המוצרים אשר במסגרת רכישתם מקבל חבר המועדון הנחות והטבות בבית העסק / בית המרקחת .
  • המידע והתכנים המוצגים באתר הם אינפורמטיביים וכלליים, ומובאים ככלי ללימוד עצמי ולהעשרה בלבד, וכל פעולה שתיעשה בעקבותיהם תיעשה באחריות חבר המועדון בלבד.
  • המידע והתכנים המוצגים באתר אינם מובאים כתחליף לטיפול ו/או ייעוץ ו/או המלצה רפואיים ו/או מקצועיים, ואין לראות בהם טיפול ו/או ייעוץ ו/או המלצה של אנשי מקצוע מוסמכים, כגון רופאים וכדומה.
  • השימוש במידע המוצג באתר ובמוצרים המפורסמים בו נעשית על אחריותו הבלעדית של חבר המועדון ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה והיא לא תהא אחראית, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש בתכנים ובמוצרים המוצגים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על מוצר מסוים. על חבר המועדון חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש בתכנים ובמוצרים.
  • אין להסתמך על פירוט או תיאור מוצר המופיע באתר ויש לקרוא בעיון את תווית המוצר והעלון לצרכן טרם השימוש בו והאחריות הינה על חבר המועדון הצורך את המוצר. במקרים של תופעות אלרגיות בלתי רצויות, יש לחדול משימוש במוצר ולפנות מיד לרופא.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קריאה של תקנון האתר אינה מהווה הוראה ו/או התוויה ו/או עצה רפואית. אין לייחס לאמור בתקנון זה תחליף למעקב קפדני אחר הוראות השימוש המופיעות על גבי אריזות המוצרים.
  • תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שירכוש חבר המועדון בבית המרקחת או בית העסק. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה.
  • מידע ומצגים אודות מוצרים המוצגים באתר, שמקורם בשותפיה העסקיים של החברה ו/או מפרסמים שמוצריהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס למוצרים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים או המפרסמים כאמור, ועל כן מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה.
  • החברה לא תהא אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לחברי המועדון ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של חבר המועדון הגולש באתר.
  • החברה בשום מקרה לא תהא אחראית לנזק שנגרם לחבר המועדון באמצעות יצירת קשר עם שותפיה העסקיים של החברה או המפרסמים באתר.
  • החברה ממליצה לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס למוצר עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.
  • התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לחבר המועדון כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
  • האתר בכללותו, לרבות כל המידע הרפואי המופיע בו, מוצע לחבר המועדון כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  • השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל חבר מועדון. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה.
 4. השימוש באתר:
  • השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
  • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים (“קישור עמוק“) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (“AS IS“) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar”“) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
  • החברה רשאית לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
  • החברה לא תשא ובכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
  • על חבר המועדון לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ושותפיה העסקיים או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה חבר המועדון את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

 

 1. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, החברה תהא רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתה. כמו כן, החברה תהא רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
  • שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו”ב. לא תהיה לחברי המועדון הגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  • החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
 2. קניין רוחני:
  • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות החברה בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לחברה לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של החברה או המפרסמים.
  • אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה באתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי חברי המועדון הגולשים לאתר.
  • אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
  • סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של החברה הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
 3. סמכות שיפוט:
  • על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  • לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.
 4. מדיניות פרטיות:
  • האתר מכבד את פרטיותך כחבר מועדון הגולש באתר.
  • על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך או המחשב (“המידע הנאסף באתר“). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את החברה לצרכים הבאים:
   • לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
   • תפעולו התקין של האתר;
   • לנתח ולנהל את האתר באופן תקין;
   • שיפור שירות הלקוחות של האתר;
   • ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.
  • בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:
   • כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר שלך ממנו אתה משתמש;
   • הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;
   • שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר שלך. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;
   • מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.
  • החברה עשוייה לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפיה העסקיים ונותני שירותים.
  • דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
   • לפתח ולתחזק את האתר;
   • לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, החברה עשויה לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;
   • שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
   • לצרכים סטטיסטים – החברה מספקת מידע אישי לגופים וחברות שהיא נותנת בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורה לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.
  • במידה והחברה תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.
  • לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
  • חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והחברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.
  • כחבר מועדון הגולש באתר הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי תקנון זה על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך הגולש, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית“), כי אז הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחוק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר אצל החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

 

 1. הפרת זכויות יוצרים:
  • אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויותך הקנייניות, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
 2. צרו קשר:
  • החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם הנך סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, יש לפנות אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפניה בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

שירות לקוחות קרבה

דוא”ל:  support@cirva.co.il

טלפון שירות לקוחות לכל סיוע: 050-5355699

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לחברת טריידר אקספרס דילס בע”מ © 2022  ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו. עדכון אחרון: אוגוסט 2022